Vzdrževanje PVC oken in vrat

Čeprav obstaja splošno prepričanje, da PVC okna ni potrebno vzdrževati, to ne drži. Pogonski mehanizem je iz kovine in ga je potrebno podmazati enkrat na leto. Na okovju obstajajo označena mesta, kjer je potrebno nanesti kapljo ali dve olja. Zelo priporočljivo je, da se pri novogradnji po končani gradnji okna in vrata pregledajo in da se po potrebi očisti okovje. Le tako lahko zagotovite brezhibno delovanje. Drugi element pri oknih, ki mu moramo posvetiti pozornost, so tesnila. Da tesnila tesnijo, morajo biti čista in nepoškodovana. Zato jih je potrebno pregledati in podmazati z zato primernimi sredstvi. Čez nekaj časa se pojavi trdovratna umazanija na PVC profilih, ki pa jo je mogoče odstraniti s čistili za PVC okna. Trdovratna umazanija se bo predvsem pojavila na zunanji strani, ki je tudi bolj izpostavljena. Pri nas so naprodaj vsa navedena čistila, olje in mazilo za tesnila v obliki servisno-čistilnega paketa. Navodila za pravilno zračenje prostorov: - Zjutraj vse prostore zračimo vsaj 10 minut. Pri tem je važno, da ustvarimo prepih skozi prostore s križnim odpiranjem oken. - Po končanem kuhanju in kopanju prostor obvezno prezračite. - Med zračenjem dovod ogrevalne energije. - Nočna temperatura, v prostoru, naj ne bo več kot za 5°C nižja, kot dnevna temperatura. S pravilnim zračenjem bomo ustvarili prijetno in zdravo okolje za bivanje, ter preprečili nastanek škode.