Sprossen

KRIŽI Nalepljeni z ALU DISTANČNIKOM se nalepijo na steklo. STEKLODELJIVI delijo steklo v posamezna polja. MEDSTEKELNI KRIŽI 8mm, 18mm, 26mm ležijo med samim steklom.

  • PVC
  • LES: Steklodeljivi v dimenzijah: 50mm, 78mm, 105mm, 135mm.